O společnosti

KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997.
Více...


Podklad pro daňové přiznání k dani

Fyzických osob - seznam


Seznam dokumentace pro zaevidování nového zaměstnance:

Základní informace

Občanský průkaz (fotokopie či opis údajů z obou stran)

Kartička zdravotního pojištěnce (fotokopie či opis údajů z obou stran)

Číslo bankovního účtu

Kontakt: telefon + e-mail

Zápočtový list od předchozího zaměstnavatele

Pracovní smlouva a mzdový výměr

Podepsané a vyplněné prohlášení k dani (tzv. růžové prohlášení) pokud chce zaměstnanec uplatňovat slevy na dani

Souhlas zaměstnance se zpracováváním osobních údajů (GDPR)

Cizinci

Potvrzení o pracovním vízu, povolení dlouhodobého pobytu či jiné obdobné povolení

Pas (fotokopie či opis údajů)

Exekuce

Seznam evidovaných exekučních řízení

Váš úspěch je naše radost!