• Váš úspěch, naše radost!
  • Váš úspěch, naše radost!
  • Fuzion — Your Company Slogan


O společnosti

KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997.
Více...


Získejte čas na svůj hlavní předmět podnikání

Vedení účetnictví je nepostradatelná složka řízení podniku, ale není Vaším předmětem podnikání. Dejte přednost efektivnímu řízení procesu!

Snižte provozní náklady za zaměstnance

U nás platíte jen za opravdu odvedenou práci, neplatíte za zaměstnance - jeho nároky v oblasti sociální a zdravotní, za čerpání dovolené, nemocenské, za prostory a vybavení kanceláří, školení a literaturu, používání firemních prostředků k soukromým potřebám zaměstnanců atp.

Zbavte se odpovědnosti.

Přeneste odpovědnost na externího dodavatele, který kryje případné škody svojí pojistkou.