O společnosti

KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997.
Více...


Daňové poradenství

Poradce kontroluje nebo sestavuje daňová přiznání (DPH, silniční daň, spotřební daň). Následně je podepisuje a odesílá elektronicky na finanční úřad. Zároveň průběžně kontroluje stav daňové schránky, tj. ověřuje, jestli stavy daňových účtů ve vašem účetnictví souhlasí se stavy, které eviduje správce daně. Je vám k dispozici na e-mailu, telefonicky nebo při osobním jednání.

Dále vás zastupuje při komunikaci se správcem daně. O všech dokumentech jste soustavně informováni. Zastoupíme vás při daňové kontrole, nemusíte se jí účastnit. Kontrola zpravidla probíhá v našich kancelářích, úředníkům poskytujeme kvalitní zázemí.

Naše daňové oddělení sleduje změny v daňových zákonech. O změnách jste informováni e-mailem a také formou článků v našem zákaznickém extranetu.

Konrétně se zaměrujeme na tyto služby

 • daňové poradenství v oblasti českých daní
 • zpracování všech typů daňových přiznání (DPFO, DPPO, zpracování měsíčních či čtvrtletních přiznání k DPH, silniční dani atd.)
 • zpracování přehledů pro správu sociálních zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny u fyzických osob
 • zastupování na finančních úřadech v běžném styku a při daňových kontrolách
 • odklad daně z příjmů

Daň z přidané hodnoty

 • zpracování daňových přiznání
 • kontrola dokladů na vstupu při odpočtu daně a na výstupu při uplatňování a přiznávání daně
 • poradenství v oblasti zdanění při obchodech na mezinárodní úrovni – pořízení a dodání zboží do EU, poskytnutá a přijetí služeb z EU a ze zahraničí, dovozy a vývozy atd.

Silniční daň

 • zpracování daňových přiznání, evidence placení záloh v průběhu období

Spotřební daň

 • zpracování daňových přiznání, evidence placení záloh v průběhu období

Daň z nemovitostí, darovací, dědická a daň z převodu nemovitostí

 • zpracování daňových přiznání, evidence placení záloh v průběhu období