O společnosti

KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997.
Více...


Auditorské a právní služby

Audit, neboli ověrění účetní závěrky a výroční zprávy, využívají obchodní společnosti (a jiné subjekty) ke zvýšení důvěryhodnosti zveřejňovaných účetních informací. Ověřování je naší firmou prováděno v souladu s nejvyššími standardy kvality, tedy v souladu s International Standards on Auditing a navazujícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Kvalita práce je kontrolována jednak vnitřními postupy a příslušnými orgány Komory auditorů ČR.

Náš tým auditořů má mimořádné zkušenosti a znalosti ve svém oboru, které našim klientům přinášejí přidanou hodnotu spočívající v odhalování neefektivních a rizikových oblastí. Udržování úzkých kontaktů s klientem, při respektování přísných požadavků na nezávislost, považujeme za standard.

Náš zkušený tým je schopen zajistit i funkce interního auditu, a to buď formou outsourcingu nebo cosourcingu (základní činnosti si zajišťují pracovníci klienta, naši odborníci pak přinášejí specializaci, která klientovi chybí).

Veškeré auditorské služby jsou poskytovány tak, aby byly nejen splněny jejich zákonné povinnosti, ale aby je považovali také za účinné a finančně efektivní.

Výsledkem našeho ověření je „Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky k rozhodnému dni“ s doložkou auditora podle českých zákonů a norem.