O společnosti

KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997.
Více...


Dohled

Potřebuje Vaše společnost zpracovat statutární audit?

Chcete někoho, kdo Vám zajistí o kvalitní daňové poradenství?

Nebo máte jednoduše zájem o prověření a konzultaci Vašeho účetnictví nezávislým odborníkem?

V takovém případě Vám nabízíme možnost dlouhodobé či jednorázové spolupráce. Kromě auditu a daňového poradenství můžeme zpracovat tzv. „dohled“. Při něm projdeme s odpovědnými pracovníky společnosti vystavené a přijaté účetní doklady, jejich obsah, formu a způsob účtování. Dále spolu projdeme například výpočet výše a účtování odpisů či další oblastí, ve kterých spatřujete možné nebezpečí určitých nedostatků či nepřesností. Zaměříme se na neobvyklé účetní případy a použijeme další metody odhalování možných nepřesností z naší široké auditorské a daňově poradenské praxe.

Tento dohled je náš tým zpravidla schopen zpracovat v rámci jednoho či dvou pracovních dnů. Pracujeme přímo s Vámi na Vašem pracovišti. Obvyklá cena této služby činí 10 000 Kč bez DPH + cestovné. Z naší praxe víme, že tato částka je několikanásobně nižší než případné sankce a pokuty udělované finančními úřady.

Při „dohledu“ nevypracováváme zpravidla oficiální posudek/zprávu nicméně zdokumentováváme pro zaměstnance společnosti nalezené chyby/nepřesnosti a doporučujeme způsob korekce či změny systému tak, aby k nim v budoucnu nedocházelo.