O společnosti

KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997.
Více...


Zajišťujeme:

Doklady účtujeme ihned po předání a účtování plateb v bance probíhá denně. Stavy závazků a pohledávek jsou tak vždy aktuální. Na přání vám také účetnictví velmi rychle zrekonstruujeme.

 • zaúčtování dokladů
 • zpracování účetní závěrky
 • zpracování DPH, silniční daně
 • kontrolu správnosti účetních dokladů od vašich partnerů
 • řádnou i mimořádnou účetní závěrku
 • účetní konzultaci
 • úpravy systému účtování tak, aby reporty z účetnictví odpovídaly přesně vašim potřebám
 • pravidelný reporting podle vašich potřeb
 • upozornění předem na platby daní
 • vyplnění statistických výkazů
 • přípravu žádostí o úvěr nebo leasing
 • zveřejnění uzávěrky ve sbírce listin
 • přípravu podkladů pro audit, spolupráce v rámci auditu je samozřejmostí
 • vystavení faktur podle vašich pokynů
 • přípravu plateb do banky
 • odeslání e-mailových upomínek na pohledávky po splatnosti v pravidelných intervalech
 • zpracování výkazů finančního účetnictví podle IAS nebo US-GAAP
 •  

Jak to funguje?

Přijaté doklady se zpracovávají v několika fázích. Po svozu materiálů jsou v následující pracovní den všechny doklady očíslovány, zadány do systému a založeny. V této chvíli už si můžete on-line zkontrolovat kompletnost a správnost dokladů. Následně jsou doklady zaúčtovány. Termín pro zaúčtování je přizpůsoben vašim potřebám. To znamená, že je možné provádět účtování i okamžitě.

Účtování bankovních operací zajišťujeme podle potřeby (denně, týdně, atd.) Výpisy v datovém formátu si následně stahujeme přímo do našeho účetního systému.

V on-line systému jsou vám vždy k dispozici data podle nastavených přístupových oprávnění. Kdykoliv si tak můžete zobrazit reporty generované z těchto aktuálních dat.

Za zpracování účetnictví neseme plnou odpovědnost.

Pokud je vám cokoliv nejasné nebo si s něčím nevíte rady, naši účetní vám kdykoliv rádi poradí.

Jak na přechod?

Pro přechod do našeho on-line systému se můžete rozhodnout kdykoliv. Není nutné čekat na začátek nového účetního období.

Rozhodnete-li se starost o svoje účetnictví svěřit nám, rádi společně s vámi projdeme optimální nastavení služeb a vaše požadavky.

Pokud se pro tento krok rozhodnete, potřebujeme od vás jen účetní závěrku a inventury účtů k jakémukoliv konci měsíce v roce, abychom mohli nastavit počáteční stavy. Účetní doklady a sestavy si převezmeme sami přímo od vaší účetní. K tomu nám stačí vaše zplnomocnění.