O společnosti

KLM Group SE vznikla na podzim roku 2009, jako pokračovatel firmy KLM Vista, která ve stejném oboru působí již od roku 1997.
Více...


Webinář, lektoring a doučování

S našimi partnery jsme připravili rozsáhlé webináře věnující se oblastem účetnictví, daním a timemanagementu .


Seznam přednášených témat dle okruhů

Daně

 • Daň z příjmu právnických osob od A do Z
 • Kompletní průvodce DPH
 • DPH v tuzemsku
 • DPH v zemích EU a třetích zemích
 • DPH z příjmu fyzických osob od A do Z
 • Daňově uznatelné a neuznatelné náklady, kontroly finančního úřadu
 • Vyplňování daňových přiznání fyzických osob, uzavření daňové evidence
 • Vyplňování daňových přiznání právnických osob, uzavření účetnictví
 • Daňový systém ČR
 • Novinky v oblasti daní

Účetnictví

 • Jde o opravu nebo technické zhodnocení?
 • Účtování v cizích měnách a kurzové rozdíly
 • Správné účtování zásob, skladová evidence
 • Inventarizace majetku společnosti
 • Příprava na audit
 • Finanční analýza aneb čteme z účetních výkazů
 • Správná fakturace, daňové a účetní doklady
 • Vnitropodnikové směrnice pro účetnictví
 • Specifika účtování libovolného odvětví (služby, výroba, nezisková organizace a podobně)
 • Novinky v oblasti účetcnitví

Daňová a účetní problematika

 • Účetnictví a daně příspěvkových organizací
 • Účetnictví a daně neziskových subjektů
 • Účtování pokladen i v cizí měně, ceniny - účetní a daňový pohled
 • Cenné papíry
 • Hmotný a nehmotný majetek
 • Zamestnanecké benefity
 • Cestovní náhrady v praxi - tuzemsko i zahraničí
 • Automobil v podnikání
 • Úvěry a půjčky
 • Nájem, leasing nebo úvěr z pohledu účetnictví a daní
 • Pohledávky
 • Dary na straně dárce i příjemce
 • Společenství vlastníků bytových jednotek - specifika
 • Společník a jednatel s.r.o. z daňového a účetního pohledu
 • Správné zdaňování a účtování mezd a platu
 • Novinky ve mzdové oblasti
 • Poradenství při vzniku společnosti
 • FO - daňová evidence, registrace, OSSZ, ŽP, živnostenský list
 • PO- zakladání s.r.o.
 • PO- jak vést účetnictví?
 • PO a FO - jak vložit a vybrat finance ze společnosti?
 • Cash flow - řízení financí v podniku
 • Krizové řízení podniku
 • Podnik a obchodování v rámci EU
 • Dovoz a vývoz Z a DO třetích zemí
 • Zpracování podnikatelského záměru
 • Zpracování žádostí o úvěr / dotaci


Příklady klientů

VZP, Tutor, Svaz účetních Česká Lípa, Svaz účetních Litoměřice, Svaz účetních Liberec, Ewals Cargo Care, VfG Cosmian, Provod, Yusen Logistics, JM Partners, ZS Jirkov, Sistel International, Cristal Palace, PDI, Docter Optics, Asociace finančních zprostředkovatelů ČR, TOMI, Millenium Technologies, Czech Labels, Komaspol, DICS - družstvo producentů jateční drůbeže, LAF, ZPA Chomutov, Ekosystem, Léčebna respiračních nemocí a další...

Doučování:

Provádíme individuální doučování zaměřené na daňovou problematiku, popř. audit, praktické příklady a názorný výklad s opakováním. Lekce řídí Ing. Lenka Kruntorádová, MBA v našich prostorách v České Lípě a Praze.